Language - English Kristen web-TV

CO2 historien viser at karbonet varmer opp jorda les mer

CO2-historien gjennom de siste 500 millioner år viser tydelig at CO2 har en helt fremstående betydning for jordas klimaendringer. Figuren (nederst) nedenfor starter (til venstre)  med perioder med CO2 opp til og med mer enn 2000 ppm. Dette er CO2 som er kommet ut fra fjell gjennom vulkanutbrudd. Det fører til kraftig økning av global temperatur. (øverste figur). Etter en temperaturtopp synker temperaturen igjen og også CO2 innholdet. Dette kommer av at karbonet binder seg igjen til fjell ved forvitring. Vi ser på hele perioden som et 'drivhus'.


I andre kvadrant fra venstre ser vi en periode med avtagende temperatur og CO2 innhold. Gjennom hele perioden gikk jorda fra å være en varm klode til å bli et såkalt ishus (som vi har i dag).

I 'ishuset'  3. kvadrant virker CO2 annerledes enn i de to første. Sola varmer opp jorda under Milankovitch-syklusen og CO2 frigjøres fra havet etter en tidsforsinkelse.

Les mer om dette her.temperatur etter grønlandsdata

Iskjernene på Grønland viser oss temperaturen for de siste ti tusen år. Etter HCO har vi hatt flere varmeperioder, og alle skyldes naturlige klimasvingninger. Men alle har vært lavere enn HCO. I vår tid har vi opplevd oppvarming som konkurrer med HCO, og denne kan vi bevise skyldes menneskeskapt CO2. (AGW) 

Sammenlign også med data fra Antarktis

Etter HCO begynner jorda altså igjen å kjøles ned. Da er systemet med istidene i balanse. Men en sjelden gang fortsetter det å varmes opp ETTER et klima optimum, og det settes i gang smelting også av Syd-Polen. Slikt skjer nå vi har fått så mye CO2 i atmosfæren at barfjell og hav ikke klarer å 'ta unna' for overskudd av CO2. Litt nedsmelting av Syd-Polen kan vi få selv om systemet er i balanse. Litt av Vest-Antarktis  har smeltet ned under slike forhold. Men noe forhold gjør at vi kan få en ustabil situasjon.

Fremlegg for et bevis (les mer nedenfor): Det kan altså ta 600 år fra en LOKAL oppvarming med solstråler starter til vi får GLOBAL oppvarming med CO2 og et 'climate optimum' (HCO). I vår tid har vi hatt en repetisjon på HCO på under 200 år! Vi har kunnet måle at CO2 innholdet har økt fra 280 til 420 ppm under perioden. Vi har også målt at karbonisotopen fra 'fossilt' CO2 har dominert over annet karbon. På grunnlag av dette kan vi formulere et bevis for menneskeskapt global oppvarming. (AGW)

sydpolen holder oss i et ishus


Vi er i dag i et såkalt ishus, og et sikkert tegn på det er at det er is på sydpolen. Ved store utslipp av CO2 og Metan i lufta (klimagasser) kan det settes i gang nedsmelting av sydpolen og da kan vi bevege oss mot en såkalt drivhus-jord. Det har skjedd før i jordas historie og kan skje igjen pga. våre fossile utslipp i dag.

Klimaforskere er nå opptatt av å finne ut om vi passerer såkalte vippepunkter. Et slik punkt vil gjøre at vi ikke kan snu smeltingen av Sydpolen og jorda vil etterhvert bli et drivhus. Tidligere overganger fra ishus til drivhus har ført til masseutryddelser av livet på jorda som ikke har klart overgangen, mest kjent er perm-trias epoken for 250 millioner år siden. Vi kan også oppleve vippepunkter som er mindre dramatiske. F.eks. at bare deler av kontinentet smelter ned.

Et vippepunkt kan komme på 1.5 grader!

vest-antarktis VIL kollapse på 1,5C

Man har funnet likhet mellom DNA for blekkspruter i Rosshavet og de i Weddel-havet (på pilens spiss). Da kan havområdene ha vært i kontakt med hverandre i tidligere historie. Da har isen i Vest-Antarktis smeltet i tidligere tider når det har vært 1,5 grader varmere enn i førindustriell tid. Dette har ført til en havnivåstigning på 3 meter (eller mer).


Lukas evangeliet kap.21 v.25. Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger.


Hevet tekst

virkning av arkimedes lov

Den er på størrelse med Storbritannia og står allerede i dag for 4 prosent for stigningen av havnivået i verden. 4 prosent er et enormt tall for én enkelt bre. Thwaitesbreen regnes derfor for den største trusselen for økt havnivå i det 21. århundre.

Forskere har derfor i flere tiår fulgt nøye med på Thwaitesbreen. De har dannet en internasjonal gruppe som følger nøye med på hva som skjer.

På årsmøtet til American Geophysical Union (AGU) i forrige uke ble det lagt frem nye og alarmerende data om breen, skriver The Guardian.

BKI Klima -artikler (engelsk)

fra siste Klimakonferanse (Cop27) + Bibelsk Skapelsesteologi + Jetstrømmer

Knut Sørsdals CCS forskning med
Jesus-vekkelsen OG KLIMA 
Gå til klima-videokurshva betyr påske og pinseliljer?

jordens energibalanse + hva er en ssw?
hetebølge i europa
+ el nino 

KLIMAVITENSKAPENS ABC

Dette er en kortutgave for dem som ikke skjønner eller finner klimavitenskapen vanskelig. Siden Tyndall (1859) har absorpsjonen av CO2 blitt målt til minste detalj, ikke av klimaforskere, men av fysikere og kjemikere i laboratorier over hele verden. Målinger fra verdensrommet og på jordoverflaten bekrefter at CO2 absorberer mer og mer stråling. Fysikk, kjemi, biologi, geologi, jordbruk, økologi, oseanografi, glaciologi og mer - alt viser at global oppvarming er reell og forårsaket av menneskelig aktivitet.

Vi kjenner drivhuseffekten veldig godt, og de egenskapene til klimagassene som skaper en forsterket drivhuseffekt er enkelt å måle i et laboratorium. CO2 har en spesiell funksjon naturlig. Det absorberer varmestråling veldig effektivt. Det har med vibrasjons- og rotasjonsegenskapene til selve molekylet å gjøre. Strukturen til molekylene deres gjør dem spesielt effektive til å absorbere varmestråling mens de viktigste atmosfæriske gassene, nitrogen og oksygen, i det vesentlige er transparente for det. Vi kan enkelt måle deres egenskaper i laboratorier, og utlede dem fra kvantefysikk. Denne evnen til å absorbere og slippe ut infrarød energi er det som gjør CO2 til en effektiv varmefangende klimagass.


https://theconversation.com/scientists-understood-physics...https://www.tandfonline.com/.../10.1080/14786446308643443https://www.livescience.com/37743-greenhouse-effect.html

Et nytt sett med studier, publisert i tidsskriftene Nature and Nature Geoscience, beskriver oppvarmingen i vår tid. Arbeidet viser at perioden mellom slutten av det 20. og begynnelsen av det 21. århundre er første gang jordas klima har endret seg i planetskala. De siste 51 årene har 98 prosent av planeten hatt sine varmeste perioder på to tusen år, ifølge studiene.

https://www.nature.com/articles/s41561-019-0400-0 https://www.nature.com/articles/ncomms14845https://www.scientificamerican.com/.../global-warming-is.../

2. CO2et i atmosfæren inneholder informasjon om hvor det kommer fra slik at forskere kan se at økningen av C02 stammer fra vårt forbruk av fossile brensler. Karbonet fra fossile brensler har et annet isotopsignal enn C02 som kommer fra naturlige kilder. Det er som et fingeravtrykk. Som DNA-bevis i en drapsetterforskning.

https://www.rug.nl/.../oxygen-isotopic-signature-of-co2...https://www.tandfonline.com/.../10.1080/14786446108643138https://www.historicalclimatology.com/studies-atmospheric...

3. NASA har observert drivhuseffekten globalt.Dette er den første beregningen av Jordens totale strålingspådriv der globale observasjoner tar hensyn til effekten av aerosoler og klimagasser. Dette er direkte bevis for at våre aktiviteter forårsaker endringer i jordens energibalanse.

https://climate.nasa.gov/.../direct-observations.../...

Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren


ENGLISH - PRESS HERE

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy