english Kristen web-TV

Europas problemer ved 1.5 grader (mer her)

Nord-Europa vil få veldig store problemer ved 1.5 graders oppvarming, som vi har nå og frem til 2030. Likevel ligger alle utslippsbaner fra FN's klimapanel høyere enn 1.5 grader. Cicero skriver: Uten styrking av dagens klimapolitikk vil den globale gjennomsnittstemperaturen stige med 3,2 grader i 2100.

Tempoet i omstillingen må øke radikalt for å holde oppvarmingen under 2 grader. Å stanse temperaturøkningen ved 2 grader krever at CO2-utslippene er nede i netto null i 2070 eller allerede i 2050, dersom målet er å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Mellom 2020 og 2025 må de globale utslipp ha nådd toppen og fra da av synke for hvert år.


  1. Delrapport 3 i FNs klimapanel sin sjette hovedrapport presenterer ulike utslippsbaner som kan lede til alt fra under 1,5 til over 4 grader oppvarming, men beskriver i liten grad hvor sannsynlige de er. Baner som er konsistente med landenes forpliktelser under Parisavtalen og hvor innsatsen øker betraktelig etter 2030, viser at vi kan begrense oppvarmingen til 1,6 grader i 2100.

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy