english Kristen web-TV

jubileumsfeiring 1024

Kristenretten var i førreformatorisk tid den del av norsk rett som omhandlet kirkelige forhold. Den gjaldt organisering av kirken, regulering av forholdet mellom kirken og det verdslige samfunn brudd på kirkens moralbud der disse var støttet av lovbud. Den første kirkeretten skal ha blitt satt av Olav Haraldsson og biskop Grimkjell på Mostratinget i 1024, men den eldste versjonen som er bevart er i fra den senere Gulatingsloven. Fram til Magnus Lagabøtes tid var kristenretten del av landskapslovene.

Bildet er fra Mosterhavn. Moster er ei øy sørøst i Bømlo kommune i Sunnhordland. Øya har et areal på 12 km². Røyksundkanalen skiller Moster fra øya Bømlo.[1]

Det var på Moster kong Olav Tryggvason begynte forsøkene på å kristne Norge, og etter tradisjonen skal han ha reist den første kirken i landet her i 995. Omkring år 1024 kunngjorde Olav Haraldssons biskop Grimkjell en ny kristningslov på øya, som etterhvert skulle gjelde for hele landet.[2] Moster gamle kirke som står i dag, regner man med er fra rundt 1150, og den blir regnet for å være den eldste kirken i landet.[trenger referanse] Gamlekirken ligger i tettstedet Mosterhamn.


 

Målet vårt er å vekke menneskeheten og gjøre den bevisst på sine uendelige muligheter som Guds barn. Bli med i dag, og begynn å realisere deg selv som Jesu disippel. Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren


ENGLISH - PRESS HERE


mostrattinget og tingsteinen

Mostratinget eller Mostertinget var et tingmøte som ble holdt ved Moster kirke, på Moster på Bømlo i 1024. Her la kong Olav den hellige og biskop Grimkjell frem kristenretten som de i samråd med frie bønder på tinget fikk vedtatt. Senere ble dette også vedtatt på de ulike lagtingene, og kan dermed regnes som den formelle innføringen av kristendommen som nasjonal religion i Norge. Mostratinget er nevnt i de eldste norske lovtekstene, blant annet fire ganger i Gulatingsloven og i Frostatingsloven. Det første kapittelet i Gulatingsloven var selve kristningsvedtaket fra Olav Tryggvason sin tid.

Mostratinget danner rammen omkring den andre delen av det årlige sagaspillet «Kristkongane på Moster», som til vanlig går under navnet «Mostraspelet» og er skrevet av Johannes Heggland.

Tingsteinen ved Moster Amfi.

Ved Moster Amfi står en stein, som Kong Olav VKong Harald V og Dronning Sonja har risset navnene sine inn i.

Foran Moster gamle kirke står det tre minnesteiner av Olav Tryggvason (som holdt messe på Moster i 995), Biskop Grimkjell og Olav Haraldsson (som satte kristenretten på Mostratinget i 1024). Minnesteinene ble avduket i 1979 av kong Olav V. Bildet under viser Moster gamle kirke. (bilde: www.kirkenorge.no)

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy