english Kristen web-TV

En amerikansk krig

En svært aktuell bok. Om noen lurer på hvorfor Trump klarer seg gjennom et virvar av rettsaker, så er svaret at han er oljeindustriens mann. Han har enorme verdier i ryggen med mulighet til å starte opp en borgerkrig om fossil energi. American War er den første romanen av den kanadisk-egyptiske journalisten Omar El Akkad. Det foregår i USA i nær fremtid, herjet av klimaendringer og sykdom, der den andre borgerkrigen har brutt ut over bruken av fossilt brensel. Vil oljeindustrien bruke konservativt religiøse, som allltid har vært brukt til slikt, til å starte krigen. Vil den bruke den politiske høyresiden, eller venstresiden?

Les i Wikipedia

Litt av innholdet: Historien ligger 50 år inn i fremtiden men det er fullt mulig  dette kan skje  i vår tid. USA er så polarisert i vår tid at krig kan bryte ut når som helst. Men i boken er det altså i 2074, etter vedtakelsen av Sustainable Future Act, et lovforslag i USA som forbød bruk av fossilt brensel hvor som helst i landet og var katalysatoren for drapet på USAs president i desember 2073 i Jackson, Mississippi av en selvmordsbomber,  MississippiAlabamaGeorgiaSouth Carolina, og Texas løsrev seg fra unionen, og startet den andre amerikanske borgerkrigen. (Den første var 1861-1865)

Handling: South Carolina blir raskt satt ut av et virus utgitt av den amerikanske regjeringen kjent som "The Slow", et biologisk våpen som gjør innbyggerne sløve. Texas er invadert og okkupert av Mexico, og den gjenværende blokken, kjent som "De frie sørstatene" (Mississippi, Alabama og Georgia, eller "The Mag"), fortsetter å kjempe.

Romanen er fortalt fra synspunktet til Sarat (Sara T. Chestnut) og nevøen hennes, Benjamin.[1]


mer oljeleting løser ikke noe

Leting etter olje og gass løser ikke Europa sin energikrise

Krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland har ført til gassmangel i EU. Men det å lete etter mer olje og gass vil ikke løse det prekære behovet Europa har for gass akkurat nå. I snitt tar det 16 år fra man gjør et funn til man kan begynne produksjonen av olje og gass på norsk sokkel, som regel vil det også ta en del år fra et område åpnes for leting til det gjøres et funn.

Det betyr at eventuelle nye olje- og gassfunn på norsk sokkel ikke kommer i produksjon før vi nærmer oss 2040. Det er ti år før hele EU har forpliktet seg til å være karbonnøytralt. Selve produksjonen kan vare i tjue til førti år videre. Er det virkelig noen som tror at det er en god ide å gamble på at EU vil etterspørre norsk olje og gass i 2070?

Ingen plass til ny olje og gass

For å nå målet i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader må verden halvere de globale klimagassutslippene innen 2030 og være utslippsfri innen 2050.

Ifølge det Internasjonale energibyrået (IEA) vil det ikke være rom for nye investeringer i kull, olje og gass fra og med 2021, dersom verden skal nå dette målet.

Norge er verdens sjuende største eksportør av utslipp. Til tross for anbefalingene fra IEA og FNs klimapanel, fortsetter politikerne å lyse ut nye konsesjoner og letelisenser på norsk sokkel.


kan nå 1,5 grader i 2024

Pga. El Nino senere i år er det mulig at den globale temperaturen vil bryte 1,5 graders målet allerede i 2024. Mange vil da si at det er en naturlig temperaturøkning. Men om den ikke går ned igjen er det ikke naturlig. De siste 8 årene har vært de varmeste registrert noen gang, og det går ikke ned. http://bki.net

hva er den bibelske trengselstiden?

Bibelen er veldig klar på at verden vil gjennom en 7 års trengselstid med kraftig temperaturøkning. Dette skyldes at menneskene er så opptatt av sine interesser, som Bibelen kaller avgudsdyrkelse. I dag kaller vi slikt 'vested interests'. Det er at man lever i sine tilvante sysler, en gammel industri. I dag er dette oljeindustrien. Vi har gjort den til vår avgud og mange mennesker kjemper med nebb og klør for å holde på denne avguden. Det vil gi katastrofale konsekvenser.

John. Åpenbaring kap. 9,20
Men resten av menneskene, de som slapp fra disse plagene og ikke ble drept, de vendte ikke om fra det de hadde laget med sine egne hender, så de sluttet å tilbe det. De tilba de onde åndene og gudebilder av gull, sølv og bronse, stein og tre, de som verken kan se eller høre eller gå.

...som førte til at jorden ble varm

  1. John.Åpenbaring kap.16,8 Den fjerde engelen tømte sin skål ut over solen. Da fikk den makt til å svi menneskene med ild, og menneskene ble svidd i voldsom hete. Likevel spottet de Guds navn, han som hadde disse plagene i sin makt, og de vendte ikke om så de ga ham ære.

Menneskene har gjort fossilsamfunnet, dieselbilen, olje og gass til en avgud. Derfor fornekter de konsekvensene av CO2-utslipp.

4 konsekvenser av at El Niño kommer tilbake i 2023

(Artikkelen er oversatt og delt under en creative common Liscence)
Paloma Trascasa-Castro


effekter av el nino 1 28Hvert annet til syvende år blir Stillehavet i ekvatoriale hav opptil 3 °C varmere (det vi kjenner som en El Niño-hendelse) eller kaldere (La Niña) enn vanlig, og utløser en kaskade av effekter som merkes rundt om i verden. Denne syklusen kalles El Niño Southern Oscillation (ENSO) fordi hver El Niño naturlig følges av en La Niña og omvendt, med noen måneder med nøytrale forhold mellom hendelsene. Endringen i havoverflatetemperaturen assosiert med ENSO-hendelser kan virke marginal, men den er mer enn nok til å forstyrre værmønstre globalt og til og med den store luftsirkulasjonen i den polare stratosfæren 8 km over jorden.

Det er ikke overraskende at La Niña-forholdene varer to år på rad, men en treårig La Niña, som verden har hatt siden 2020, er mer sjelden. US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) har rapportert at det ekvatoriale Stillehavet vil gå tilbake til sin nøytrale tilstand mellom mars og mai 2023, og det er sannsynlig at El Niño-forholdene vil utvikle seg i løpet av høsten og vinteren på den nordlige halvkule.

effekter av el nino2 1 28


Sannsynlighet for at El Niño (rød), La Niña (blå) eller ENSO-nøytrale forhold utvikler seg i løpet av de kommende månedene. Climate Prediction Center/NOAA,

Gitt ENSOs sterke innflytelse på globale nedbørs- og temperaturmønstre, følger forskere nøye med på statusen til det tropiske Stillehavet for å gi best mulig informasjon. Så hva kan verden forvente av neste El Niño-arrangement?

1. Sannsynlighet for å overskride 1.5°C

Under en El Niño overfører havet noe av den overflødige varmen og fuktigheten til atmosfæren, som når du koker pasta og kjøkkenet ditt blir dampende. På toppen av den globale oppvarmingstrenden kan en sterk El Niño legge til opptil 0.2 °C til jordens gjennomsnittstemperatur. Det varmeste året som er registrert var 2016, under en spesielt sterk El Niño. Et La Niña-år kan også slå varmerekorder, ettersom oppvarmingstrenden påført av den økende akkumuleringen av klimagasser i atmosfæren kan maskere den avkjølende effekten av naturlige prosesser.

effekter av el nino3 1 28


Etter hvert som verden har varmet opp, har de varmeste årene skjedd under El Niño-arrangementer.

Siden planeten allerede har varmet opp med rundt 1.2°C i forhold til førindustriell tid og El Niño tilfører litt ekstra varme til atmosfæren, er det mulig at jordens stigende temperatur midlertidig vil overstige 1.5 ° C terskel av Paris-avtalen en tid etter toppen av El Niño i 2024, selv om det er for tidlig å vite hvor sterk denne neste begivenheten vil bli.

2. Mer varme, tørke og branner i Australia

Australia har hatt tre år med nedbør over gjennomsnittet på grunn av langvarige La Niña-forhold som førte til alvorlige flom, spesielt i øst. Under El Niño forventer forskerne det motsatte: mindre regn, høyere temperaturer og økt brannfare, spesielt om vinteren og våren på den sørlige halvkule.

Når kloden varmes opp, varmes noen regioner opp raskere enn andre. Et godt eksempel er Australia, som er 1.4°C varmere nå enn på begynnelsen av 20-tallet. Hvert år øker arealet på kontinentet som er svidd av skogbranner, drevet av en tørr trend indusert av klimaendringer. Dette skjer til tross for de unormale våte årene som Australia har opplevd under den nylige La Niña-arrangementet. Den underliggende påvirkningen av klimaendringer gjør landet ekstremt sårbart for virkningene av en El Niño.

3. Langsommere karbonopptak i Sør-Amerika

Sør-Amerika er der effektene av ENSO først ble dokumentert av peruanske fiskere for århundrer siden. Gitt nærheten til det ekvatoriale Stillehavet, blir søramerikansk vær betydelig forstyrret hver gang en El Niño-hendelse inntreffer, med flom på vestkysten av Peru og Ecuador og tørke i Amazonas og nordøst, hvor konsekvensene av avlingssvikt kan gi gjenlyd på tvers av kontinentet.

Under El Niño-hendelser har fallet i nedbør og temperaturstigning i Colombia blitt knyttet til utbrudd av sykdommer spredt av insekter, som f.eks. malaria og denguefeber. Høyere temperaturer under El Niño øker hastigheten der mygg formerer og biter.

Andre steder under en El Niño tørker Amazonas regnskog og vegetasjonsveksten bremses slik at mindre CO₂ absorberes fra atmosfæren, en trend gjentatt i de tropiske skogene i Afrika, India og Australia.

4. Kalde vintre i Nord-Europa

Balansen mellom høytrykk over Azorene og lavtrykk over Island bestemmer hvor regnet går i Europa om vinteren ved å skyve jetstrømmen – et bånd med sterke østlige vinder som fører regn over Atlanterhavet – nord eller sør. Under El Niño-vintrene mister begge trykksentrene styrke, og jetstrømmen bringer våtere forhold til Sør-Europa.

Den største effekten observeres imidlertid i Nord-Europa, hvor vintrene blir tørrere og kaldere. En frostig vintersesong 2023-24 er sannsynlig hvis El Niño øker tilstrekkelig innen da. Som et resultat av global oppvarming forventer forskerne at El Niños innflytelse over Nord-Atlanteren og den nordeuropeiske vinteren vil styrke.

Å forstå forviklingene i klimasystemet ligner på å prøve å sette sammen en stort puslespill. Havene snakker med hverandre, og til atmosfæren, som samtidig strømmer tilbake til havet. Forskere er fortsatt usikre på hvordan El Niño vil oppføre seg i fremtiden, men effektene vil sannsynligvis bli forsterket av klimaendringer i forskjellige regioner i verden.

Om forfatteren

Paloma Trascasa-Castro, PhD-kandidat i klimavitenskap, Barcelona Supercomputing Centre, University of Leeds


FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy