english Kristen web-TV

klimaforskning på andre planeter

Forskerne er kommet langt når det gjelder  å forstå klimagasser på jorda. Men de samme modellene kan også brukes når man går lenger ut i universet. Den strålingen vi observerer fra stjernene oppfører seg slik som på jorda når de møter gasser i atmosfæren til planeter som går rundt dem. (eksoplaneter). Man er i ferd med å kartlegge i overkant av 5000 slike planeter nå, og de ligger i umiddelbar nærhet til jorda. Bildet under viser transmissionsspekteret til planeten WASP-107 bDenne planeten er 211 lysår fra jorda og har både vann, CO2 og SO2 i atmosfæren og ligner mye på vår atmosfære. Disse gassene absorberer IR-stråling fra stjernen i planetens nærhet på de samme bølgelengder som på jorda. Webb-teleskopet klarer å kartlegge nøyaktig hvordan lyset fra stjernen 'filtreres' av sin eksoplanet. 

på leting etter en biosignatur (fra wikipedia)

Den samme teknologien som brukes for å kartlegge gasser i en planets atmosfære brukes også for å finne ut om det er liv på planeten. Forskerne er på jakt etter noe de kaller en biosignatur.
En biosignatur er enhver substans – som et grunnstoffisotopmolekyl eller fenomen – som gir vitenskapelig bevis for tidligere eller nåværende livsformer.[1][2] Målbare attributter for liv inkluderer de komplekse fysiske og kjemiske strukturene og også utnyttelsen av fri energi og produksjon av biomasse og avfall. På grunn av de spesielle egenskapene kan biosignatur tolkes som å ha blitt produsert av levende organismer; det er imidlertid viktig at de ikke anses som definitive fordi man ikke på noen måte kan vite på forhånd hvilke som er universelle for liv og hvilke som er unike til de særegne forhold på jorden.[3]BKI Klima -artikler (engelsk)

Knut Sørsdals CCS forskning | Fra Sleipner til atmosfæren

Artiklene på forrige side viser absorpsjon av seismisk energi i CO2 i havbunnen. Utfordringen er å vise at samme utrykk kan brukes for absorpsjon av varmeenergi i CO2 i atmosfæren. (Linker til forskningsartiklene er gjentatt lenger ned på siden).

Det er to hovedpunkter i moderne klimaforskning som programmet berører:

  1. Skyforsterkning. Vanndamp (H2O samler seg i skyer. Når varme og solstråling treffer skyer vil varmen absorberes. Mer skyer kan gi øket varmeabsorpsjon. Høye skyer i Troposfæren reflekterer vekk varme, mens lave skyer absorberer mer varme. Totalt vil skyer øke klimapådrivet og bidra til mer oppvarming. Skyforsterkning kan implementeres i programmet ved å sette inn reflektorer.

  2. Absorpsjon i CO2. Denne effekten implementeres ved absorpsjonsmodeller. Absorpsjon og dispersjon (faseforskyvning) legges inn ved å tilordne modellene til Q-faktorer.


Linker til artikler om dataprogrammet:

Matematikken (algoritmen)som ligger til grunn for datasystemet ligger på en artikkel her. Og en artikkel om stabiliteten er lagret her.
En god oversiktsartikkel er lagret her.
1.Anvendelse på Sleipner-feltet er lagret her. 2.2.artikkel om anvendelse på Sleipner-feltet er lagret her.
3.3.artikkel om anvendelse på Sleipner-feltet er lagret her. 4.4.artikkel om anvendelse på Sleipner-feltet er lagret her.
5.5.artikkel om anvendelse på Sleipner-feltet er lagret her.
Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren


ENGLISH - PRESS HERE

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy