english Kristen web-TV

BKI Klima -artikler

Klimaendringer og jordbruk Et bibelsk kornår


I Norge er to blomster viktige varslere for kornet: Påskelilje og Pinselilje. 

Et Bibelsk kornår tar utgangspunkt i 3.Mosebok. kap.23. v. 15 Fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere kommer med kornbåndet som skal svinges, skal dere telle sju fulle uker. 16 Dere skal telle femti dager, til dagen etter den sjuende sabbaten. Da skal dere bære fram for Herren et grødeoffer av den nye grøden.

Utgangspunktet er at man har vist frem byggkornet (førstegrøden) under påskehøytiden. Derfra teller man 50 dager til pinsen. Da skal man vise frem hvetkornet. I Norge vil ikke kornet være klart før lenge etter disse høytider. Derfor kan man studere påske og pinseliljer i stedet.

For noen kan studiet av blomster (som liljer) og planter (som korn) føre dem inn i en tro på evangeliet og Bibelen. 

Målet vårt er å vekke menneskeheten og gjøre den bevisst på sine uendelige muligheter som Guds barn. Bli med i dag, og begynn å realisere deg selv som Jesu disippel. Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren


ENGLISH - PRESS HERE

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy